در کل بازی خوبیه و مشکلش اینه که تموم شدنی نیست و بازی درازیه