البته عمده ی این باگ ها در نسخه PC رفع شده بود و میشه گفت نویسنده اندکی بی انصافی به خرج داده در مورد این بازی.
EDGE خیلی سخت نمره خوب به یه بازی میده.....اگر نمره خوب بده (8) ینی واقعا بازی حداقل...