من این بازی رو بازی نکردم ولی Ghost Recon رو از اولین نسخه هاش بازی کردم. هرچی نسخه جدیدتر میومد بازی بدتر می شد. از لحاظ گرافیکی بالاتر رفته ولی گیم پلی به نظر من بدتر شده. من با اولین نسخه ها بیشتر...