باید دید ایا کارایی بر اساس پول پرداختی هست؟ این بزرگترین ضعف amd در پردازنده است