حسام جان ممنون بابات ایجاد تاپیک !

واقعا محصولات کولینگ این شرکت خیلی قدرتمند و انعاف پذیر هستند و خوشحالم از اینکه وارد کشور ما شدند . واقعا نمایندگی های کشور باید راه را برای ورود قطعات high end...