کیس خیلی خوبی هست .

ولی جدا حیفه که کلی از برند های کیس وارد ایران نمیشن یا مقدار خیلی کمی وارد میشن .

از طرفی امید وارم حرکت مدینگ کیس هم گسترده تر بشه و کاربرای اماتور هم برن سمتش .

Sent...