خیلی چیز عجیبی نیست عزیز ...... ببینید پرینتر جریان لحظه ای زیادی میکشه و طبیعیه که فلیکر لامپ ها رو ببینید.