یک پیشنهاد برات دارم . حتما برو یک سر سایت ایسام رو ببین . الان داشتم نگاه میکردم PS1 خوب و با قیمت مناسب گذاشتن برای فروش . میتونی با فروشندگان این محصولات هم صحبت کنی .