سلام
در مورد لپتاپ با شرکت ماتریس تماس بگیرید . این انجمن برای لپتاپ نیست .