7453پیش ثبت نام سیم کارت های دائمی و دیتای اپراتور سوم تلفن همراه کشور با نام تجاری رایتل از صبح امروز و پس از کرج، در شهر تهران آغاز شد. همزمان ۲۹ بهمن ماه بعنوان روز افتتاح رسمی شبکه ...