17684

OpenGL (Open Graphics Library) یک API مولتی پلتفرم است که برای رندرینگ گرافیک دو بعدی و سه بعدی به کار می رود . این API به نوعی برای ارتباط با یک GPU برای رندرینگ شتاب یافته ی سخت افزاری...