HTC One X روه همه تقریبا میشناسین کم و بیش :دی پرچم داره HTC هستش دیگه... من سعی میکنم بیشتر ضعف هاش رو بگم ...خوبی که بسیار زیاد داره

اول از همه باطری , بیشترین استفاده از باطری رو صفحه نمایش...