سلام گفتم جمعتون جمعه اینا بپرسم
چند تا آنتن فلت داریم که ریست سخت افزاریشا خاموش کردن چجوری میشه بازش کرد؟؟؟؟؟