احسان جون ممنونم ازت ! شرمنده کردی منو داداش ! :x
کارت عالی بود برادر ! کار ایسوس هم عالی بود ولی لعنت براین ایسوس !! :D
لعنت واسه اینکه قلب گیمرهای بی پول رو درد میاره !!! :((=((