دوستان می توان قیمت تقریبی آن را حدس زد. قیمت مدل مرجع که 300 دلار است، قیمت R9-280X DC II TOP هم 310 دلار است.

پس با این حساب بازه ی قیمتی بین 350 تا 380 خواهد بود و بعید می دانم به 400 برسد،...