به نظرم برای یکسری از کاربران، به دلیل بحث جابجایی و همیشه در سفر بودن، و همینطور بر اساس کاربرد، خرید یک نوت بوک در حدود 3.5 تا 4 میلیون می تواند تمامی نیاز ها را برطرف کند و به نظر بنده خرید نوت...