این اخرشه!!!
اخه 20فاز مدار تغذیه میخواد چیکار!!!
اقا احسان دست شما درد نکنه که مارو با مطالب روز اشنا میکنی.. . .:-bd=D>