این سیستمی که هوس کردی ۱۲ میلیون برات آب میخوره، با ۴ میلیون یه سیستم معمولی که گیم رو با کیفیت و فریم قابل قبول اجرا کنه میشه خرید