سلام دوست من اگ بخوای در اینده sli کنی بهتر همون cori7 4790 تهیه کنی تا بعد برات مشکلی پیش نیاد اطلاعات بیشترو اساتید محترم میدن
این کارت گرافیکو هم که نام بردید با توجه به اختلاف قیمتی که دار نسب...