دوست عزیز لطفا هنگام پست دادن از شیلتر شکن استفاده نکنید چون به حالت تائید میرود.با تشکر