ولی بنظرم بجای هاینکه آدم این همه پول برای این لپ تاپ بده بره پی سی با این مشخصات ببنده خیلی ارزونتر درمیاد در ضمن بهتر از این لپ تاپ هم براش کار میکنه هرچه باشه قدرت لپ تاپ به پی سی نمیرسه بنظر این...