ماشالا شما اینقدر یک تاپیک مشاوره ساده رو که با 4 تا پاسخ باید تموم میشد رو کش دادی و طولش دادی
که دیگه حال و حوصله ی دوستان سر رفت و میلی به جواب دادن ندارن...7 صفحه مشاوره؟:|

خسته نباشید عرض...