مگه لپ تاپ بدیه که شما میگین دیگه ؟؟؟؟ با این پول چیز بهتری که نمیتونین بخرین ................