آپديت نميدى نده، وفتى همه رفتن ويندوز 7 تا 1000 سال ديگه هم آپگريد نكردن اونوفت حسرت اين روزها روميكشى كه چرا آپديت ندادى.