این ایسوس با سری rog فقط با اعصاب، روح و روان من بی پول بازی می کنه