سعید جان به اندازه کافی در این کار خبره هستند.
حالا اگر شما مدل خودتون رو مد نظر دارید دیگه چرا اینجا اومدید و تاپیک زدید؟
بنده نمیگم که مدلی که شما معرفی کردید خوب نیست اما اگر بهتر بود سعید جان...