سلام C2ادیفایر یکی از برند های ناب هستش تو خریدش شک نکنیدچون من یهC2دارم وکاملا منو راضی کرده واگه بخوام یکی بهتر ازC2داشته باشمS530یه مدل دو کاناله قوی ترالبته s730هم هست اگه کارهای حرفه ای انجام...