من که یه fx 6100 دارم خیلی راضیم واقعا پردازش یعنی amd -عین قند اور میشه تازه بافن def...