خوب از زمان قدیم گفتن هر کی هر چهقدر پول بده همون قدر اش میخوره ... ولی به نظر من اگر خیلی هم پول بدی اخرش دهنت میسوزه و اوووووووووووووووووووووووووووتتتتتتتتتتتتتتتتتت

خوب شما فکر کنید با 450 هزار...