قبول دارم که پردازنده های amd مزیت کارایی به قیمت رو نسبت به اینتل دارن ولی چیزی که مشهوده کارایی بالا و انعطاف پذیری بیشتر پردازنده های خانواده های مختلف اینتله. شاید همین موضوع موجب قیمتای نسبتا...