در اینکه اینتل قدرتی کار می کنه شکی نیست ولی با نظر دوستمون vandelin v دقیقا موافقم که اگه amd نبود شاید اینتل این همه قدرتمند نبود.