واقعیتش من سخت طرفدار amd ام چون از جاه طلبی های اینتل متنفرم عموما شرکتهای کوچیکیو که شرکتهای گنده رو یه خورده قلقلک میدن دوس دارم اما میدونم تو بحث سرعت اینتل جلوتره ، از اولین سیستمم که Athlon xp...