من که عکس 3*4 تو پروفایلم هست
این عکسی بود که برای کارت کنکور رد کرده بودم

عکس بزرگ هم انشاالله دوربینم که برگرده دستم میزارم
البته شاید هم نزارم
آخه قبل از عید داوطلب صندلی داغ شدیم (البته...