بلاخره عکس من بعد از سالیان دراز!!
http://uupload.ir/files/nxnz_photo_2016-02-04_22-10-48.jpg

یه مدیر بازنشته این ریختی میشه هااا