فـــقط به خاطر تو ...
35540
13 پارسال ...
مجردی ...
ساعت 2 نصف شب ...
بعد 5 روز سخت در کوهستان ...

معمولا مدل موهام اینجوری نیست ! عکس تو پروفایلم رو ببینید ... اون جور هم نیستند :D معمولh...