سلام ! ، خب با جازه دوستان منم چندتا از عکسامو میذارم برای اسنکه یه مقدار همو بیشتر بشناسیم ;)

http://upcity.ir/images2/22327823201091814249_thumb.jpg
...