من به رنگ قرمز حساسیت دارم داره چشام میسوزه @-) بنده از داشتن کیس همچین رنگی تا ابد معذورم (خیلی قشنگه )