من خودم 2 تا اس اس دی رو رید صفر کردم، خیلی عالی میشه
از سرعت اجرای برنامه ها گرفته تا کپی با سرعت بیشتری انجام میشه

اینم از تست تو حالت عادی و رید
...