همه NFS بازااااااا تو عمرم به غیر ازکل نیدفورها و کالوسوس و EVOLVE هیچ بازی نکردم (یکمم کانتر و dirt )
اینتل هم خود کم بینی داره :))