تهش رو یکی بگه بدونیم .
تو قیمت مساوی با یه اندرویدی کدوم ارزش داره ؟ به کم کاستیهی فعلیش میارزه؟