سلام
اول که کمی دقت و بررسی به خرج می دادید جای مناسب رو پیدا می کردید
دوم وقتی به مدیر کل پیام میدین تا زمان پاسخشون صبر کنید
13 دقیقه بعد از این تاپیک شما دیر کل به پیامتون پاسخ دادند ! ...