عزیز این 200 تومن اگه هزینه شه یه رده سیستم جهش میکنه وضع بازار هم با اینکه بهتر شده ولی هنوز اون طور نیست که یه 4 بخرید ومطمئن باشید یکی دیگه بعدا مثلش پیدا میشه حالا اگه میتونید 200 تومن رو هزینه...