البته قیمت180دلاری زمانیکه به ایزان برسه حتما خیلی زیاد به نظر میرسه~x(
ولی حتی با این قیمت هم بنظر من که ارزشش رو داره