بدترین قسمت amd آپدیت های دیر به دیرش هست که خیلی ها رو زده میکنه مگه واقعا amd دوست باشی