آقا آرمین راست میگند.با اینکه بازار رضا مکان امنی به نظر میاد ولی به هر حال اونجا هم کلاهبردارایی هستند و حتی کلاه منو هم برداشتند!