آقا اگه یک موقع وارد شد تو همین تاپیک اطلاع بدید این مدلیشو دیگه ندیده بودیدم!!!