من هم با اقا نوید موافقم . با این کار ماکروسافت میتونه یه نمایشگاه خیلی بزرگ درست کنه که باحاش تو دنیا بترکونه.. میتونه زیاد تو چشم باشه ... تازش هم اگه یه نمایشگاه بزنه میتونه برند های کوچک رو در...