فکر کنم پردازشگرهای سوکت 2011 اینتل رو نباید از قلم انداخت

این فناوری جدید اینتل در آینده نه چندان دور بازار پردازشگرها رو درمی نورده به نظر من

نظر شما چیه در این مورد

بخصوص که گیگا...