اول سلام..........
من اهل عکس و عکاسی نیستم...........
ولی مقالات ایشونو چندتا توی مجله سخت افزار تا حدی خوندم...........
مقالات مفید و مناسبی دارن..........
انشاا... موفق باشن..............