تاپیک به پایان رسید !
وقتی شما خودتان می دانید چه کاری باید انجام دهید بفرمائید و همان کار را انجام دهید ! نیازی به مشاوره هم ندارید !
دوستانی که به شما راهنمایی کردند از برترین اساتید بخش موبایل...